Privacy verklaring

Snel Industrie voor Papier en Kartonveredeling Bv (hierna te noemen Snel), gevestigd aan Nijverheidsstraat 22, 6681 LN, Bemmel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Snel verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@snelbv.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben
Snel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van documenten naar aanleiding van uw opdracht.
  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Snel maakt geen gebruik van cookies om websitebezoek in kaart te brengen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van verkregen persoonsgegevens.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Snel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met anderen
Snel verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Snel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies* die wij gebruiken
Snel gebruikt alleen functionele cookies. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummer of e-mailadres uit cookies worden herleid. Cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en (mobiel) device die
u gebruikt, moet aanpassen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiertoe een verzoek sturen naar info@snelbv.nl. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Deze cookies kunt u terug vinden in de instellingen van uw browser. Snel zal zo snel, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Snel neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.** Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@snelbv.nl.

*Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer of mobiele device installeert. Dit bestand houdt sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

**Bij een beveiligde website begint de URL in de adresbalk van uw browser met ‘https://’ in plaats van ‘http://’. In deze beveiligde omgeving wordt al uw informatie gecodeerd verstuurd naar onze server. Ook wordt nagegaan of de gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn om eventuele hackers buiten te sluiten.